Tabor Prawo Konferencje Strony WWW Reklama Sklep Współpraca

  Szukaj:

Login:  Hasło:  

 
05-6/2007
Numer dostępny w sprzedaży - zamów ten numer (cena 58 zł) lub prenumeratę.


Ze świata
Autor:

Artykuł niedostępny
M.in. Wykolejenie pociągu Pendolino w Wlk. Brytanii. Rozpoczęcie budowy nowej linii kolejowej Johanenesburg -Pretoria w RPA. Dworzec ST Pancras w Londynie szykuje sie do przejęcia pociągów Eurostar. Otwarcie pierwszego odcnika linii tramwajowej Glattalbahn w Zurychu. 57. światowy Kongres UITP w Helsinkach. stron: 11

Z Unii Europejskiej
Autor:
Artykuł dostępny dla prenumeratorów po zalogowaniu się (objętość 550 KB)
M.in. Program Galileo przechodzi na finansowanie publiczne. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego dyskutuje kwestię wzajemnego uznawania taboru. Parlament Europejskich przegłosowal rozporządzenie o transporcie publicznym. stron: 3

Z kraju
Autor:
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 924 KB
stron: 1

15 lat hiszpańskich kolei dużych prędkości
Autor: Ryszard Rusak
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 3382 KB
W artykule opisano genezę kolei dużych prędkości w Hiszpanii. Ponadto opisy kolejnych projektów linii oraz opisy taboru dużych prędkosci. stron: 9

Rozwój tramwajów o niskiej i średniej wysokości podłogi (1)
Autor: Harry Hondius

Artykuł niedostępny
Analiza rynku taboru tramwajowego w 2006 r. Opisy konstrukcji taboru, dane techncizne i ceny. stron: 13

Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich - zmierzch czy szansa? (2)
Autor: Krzysztof Lewandowski

Artykuł niedostępny
W artykule przedstawiono historię rozwoju kolejowych przewozów poczty i przesyłek. Omówiono tez kształtowanie się oferty w tym zakresie w poszczególnych państwach. Stron: 4

Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EW60 (6WEb)
Autor:
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 2770 KB
Opis techncizny dwóch zmodernziowanych zespołów trakcyjnych serii EW60 stron: 10

Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (4) Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnej
Autor:

Artykuł niedostępny
Czwarty z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono warunki obciążalności prądowej nowego typu sieci trakcyjnej. stron: 6

Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego
Autor: Wiesław Starowicz
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 560 KB
Komitet Polityczny programu Civitas Caravel (Policy Advisary Committee) podjął inicjatywę opracowania Zielonej księgi dla transportu publicznego. Założenia do niej przyjęte zostały w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku zostanie przygotowany tekst Zielonej księgi. W artykule przedstawiono ostateczną wersję założeń. stron: 5

Pomoc publiczna dla sektora transportu w Unii Europejskiej i w Polsce
Autor: Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic
Artykuł dostępny dla prenumeratorów po zalogowaniu się (objętość 932 KB)
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu z środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Racjonalne ukierunkowanie wsparcia powinno sprzyjać realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu. Prowadzić może to jednak do dyskryminacji niektórych podmiotów. Dlatego Unia Europejska określiła szczegółowe ramy prawne udzielania wsparcia. W artykule dokonano ich omówienia stron: 10

Plan działania na rzecz wydajności energetycznej
Autor:
Artykuł dostępny dla prenumeratorów po zalogowaniu się (objętość 509 KB)
W październiku 2006 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania na rzecz wydajności energetycznej. Zaproponowane w planie polityki i środki oparte są na konsultacjach dotyczących Zielonej Księgi nt. wydajności energetycznej [1]. Zwiększenie wydajności energetycznej w sektorze transportu było uważane za kwestię specjalnej wagi, ponieważ sektor ten zużywa większość produktów ropopochodnych a dodatkowo poziom emisji zwiększa się w nim najszybciej. W artykule omówiono głowne założenia planu. Stron: 2

Poziomy zaburzeń elektromagnetycznych w sieci pokładowej niskiego napięcia pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich
Autor: Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski

Artykuł niedostępny
W artykule omówiono główno źródła zakłóceń elektromagnetycznych w pojazdach kolejowych. Poadne zostały także wyniki pomiarów tych zakłoceń i ich interpretacja. stron: 9

 
Powered by NetTel Polska Wszelkie prawa zastrzeżone EMI-PRESS 2003