Tabor Prawo Konferencje Strony WWW Reklama Sklep Współpraca

  Szukaj:

Login:  Hasło:  

 
11/2008
Numer dostępny w sprzedaży - zamów ten numer (cena 29 zł) lub prenumeratę.


Ze świata
Autor:

Artykuł niedostępny
m.in. Nowy tabor kolei litewskich LG, Zespoły Spacium 3.06 dla Paryża, Tramwaj Swimo zasilany z sieci i baterii akumulatorów, Lotnisko Heathrow w Londynie planuje połączenia liniami dużej prędkości z resztą kraju. stron: 6

Z Unii Europejskiej
Autor:
Artykuł dostępny dla prenumeratorów po zalogowaniu się (objętość 470 KB)
m.in. Forum CIVITAS 2008 - czysty transport w miastach, Dni TEN-T 2008, stron: 1

Z kraju
Autor:
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 1218 KB
m.in. SETMTRAK 2008 stron: 3

Pociągi z wychylnym nadwoziem w Europie
Autor: Ryszard Rusak
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 3716 KB
Przegląd rozwoju obsługi pociagami z wychylnym nadwoziem w Europie. Opis konstrukcji taboru, dane techniczne, zestawienia głownych odcników obsługiw Europie. stron: 15

Kilka spostrzeżeń na temat rekuperacji w trakcji elektrycznej
Autor: Józef Dąbrowski

Artykuł niedostępny
Problem odzysku energii podczas hamowania pojazdu w trakcji elektrycznej jest obecnie zasadniczym problemem eksploatacyjnym, z którym wiązane są duże nadzieje na poprawę efektywności energetycznej. W artykule dokonano analizy podstawowych zagadnień w tej dziedzinie na przykładzie trakcji tramwajowej i metra. stron: 3

Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba, Mariusz Gamracki

Artykuł niedostępny
W artykule przedstawiono model elektrogeometryczny zjawiska wyładowań atmosferycznych, rozkłady prawdopodobieństwa prametrów wyładowań atmosferycznych, dokonano analizy przepięc wywołanych bezpośrrednim uderzenimień pioruna w sieć oraz przpięć indukowanych w sieciach. stron: 4

Zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego do modernizacji stacji prostownikowej
Autor: Witold Posiewała

Artykuł niedostępny
W artykule zaproponowano modernizację stacji prostownikowych poprzez zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie negatywne oddziaływanie prostownika na sieć energetyczną. stron: 4

Dyskomfort wibracyjny w tramwajach - analiza możliwości zastosowania formuł P(ct) i P(de)
Autor: Sylwia Król, Jarosław Szczygieł

Artykuł niedostępny
W artykule zostaną przedstawione wyniki z przeprowadzonego eksperymentu pomiaru drgań w tramwaju. Następnie na podstawie otrzymanych wyników z badań został wyliczony dyskomfort według opisanych w artykule formuł. stron: 5

Europejska metodologia badań wypadków i incydentów w transporcie
Autor: Sabina Puławska
Artykuł dostępny dla prenumeratorów po zalogowaniu się (objętość 574 KB)
Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, w Białej Księdze Komisji „Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje” zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w tym zakresie ustawodawstwa dla wszystkich gałęzi transportu. W konsekwencji Komisja Europejska powołała Doradczą Grupę Ekspertów ds. strategii zapobiegania wypadkom w sektorze transportu. Grupa ta została zobligowana do prowadzenia analiz w zakresie strategii badań bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wyniki prac nad ujednoliceniem metodologii badań wypadków w różnych gałęziach transportu. stron: 4

Transport w budżetach samorządów wojewódxtw w Polsce w 2007 r.
Autor: Marian Wołek
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 1894 KB
W artykule przedstawiono analizę wydatkowania środków publicznych na regionalny transport kolejowy przez samorządy wojwódzkie w 2007 r. stron: 3

Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych
Autor: Tadeusz Dyr
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 1132 KB
Analzia prawnych i ekonomicznych podstaw dla organizacji i finansowania pasażęrskich przewozów regionalnych w Polsce. Ocena skutków proponowanych rozwiązań w Polsce. stron: 7

Popyt na rynku kolejowego transportu towarowego
Autor: Mirosław Antonowicz
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 543 KB
Analiza uwarunkowań dla popytu na rynku kolejowych przewozów towarowych. stron: 2

Aktualności SITK
Autor: Aleksandra Ciastoń
Artykuł dostępny w formacie pdf    Wielkość pliku: 1114 KB
Seminarium „Kolej w obsłudze pasażerskiej Berlina” stron: 2

 
Powered by NetTel Polska Wszelkie prawa zastrzeżone EMI-PRESS 2003