O nas

O nas

Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS to firma z ponad 10-letnią tradycją wydawniczą. Obecnie, główną działalnością spółki jest wydawanie dwóch wiodących tytułów prasowych o tematyce kolejowej na polskim rynku – „Techniki Transportu Szynowego” oraz „Świata Kolei”..

Firma została założona przez śp. p. Jana Raczyńskiego – wybitnego inżyniera i działacza kolejowego. Przez wiele lat reprezentował on polską kolej w różnych międzynarodowych organizacjach kolejowych, był dyrektorem Centrum Kolei Dużych Prędkości, ekspertem w Urzędzie Transportu Kolejowego i Instytucie Kolejnictwa, jednym z inicjatorów powstania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne

 

Jan Raczyński był wielkim orędownikiem unowocześniania polskiej kolei i podnoszenia jej standardów. Obecnie Instytut kontynuuje Jego dzieło poprzez działalność wydawniczą i promocję koncepcji nowoczesnej kolei dla każdego.

ŚWIAT KOLEI - ogólnopolski miesięcznik miłośników komunikacji szynowej.

Miesięcznik ŚWIAT KOLEI jest wydawany od 1988 roku. W historii czasopisma można wyróżnić kilka przełomowych momentów.

Za datę powstania tytułu przyjmuje się 22 stycznia 1988 roku, gdy na posiedzeniu Zarządu Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych podjęto uchwałę o jego wydawaniu. Początkowo był to biuletyn klubowy wydawany co kwartał pod nazwą Parowozik, a redaktorem odpowiedzialnym był Marek Malczewski. W grudniu 1988 roku klub uzyskał zgodę Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na rozpowszechnianie tytułu na obszarze całego kraju. Numer 1/89 wydano w nakładzie 200 egzemplarzy i w objętości 16 stron. Prenumeratą objęto 102 osoby z całego kraju.

Od 1990 roku Parowozik (już jako czasopismo ogólnopolskie) wydawano w formacie A4 i z kolorową okładką w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Stopniowo zwiększała się objętość poszczególnych numerów. W 1990 roku wydano 4 numery po 16 stron każdy, a wydane w 1994 roku cztery numery miały już łączną objętość 184 stron.

W 1995 roku Zarząd klubu uznał, że wydawanie czasopisma przekracza już możliwości społecznego działania i przekazał wydawanie tytułu spółce EMI-PRESS z Łodzi. Redakcja pozostała w Poznaniu, redaktorem naczelnym został Ryszard Pyssa, a sekretarzem i przedstawicielem Wydawcy Danuta Raczyńska. Uległ wówczas zmianie tytuł czasopisma na ŚWIAT KOLEI jako lepiej odzwierciedlający obszar zainteresowań. Wraz z nowym wydawcą pojawiły się długo oczekiwane strony kolorowe wewnątrz numeru. W numerze 1/1995 takich stron było osiem. W 1997 roku następuje zwiększenie częstotliwości wydawania – ŚWIAT KOLEI staje się dwumiesięcznikiem. Pojawiły się nowe działy, ukształtował się podział tematyczny.

Od 2000 roku ŚWIAT KOLEI jest miesięcznikiem, a przez to czasopismem bardziej aktualnym i podążającym za bieżącymi problemami w komunikacji szynowej. Od czerwca 2001 r. czasopismo wydawane jest jako pełnokolorowe z lakierowaną okładką w objętości 64 stron. W 2003 roku ukazał się setny numer czasopisma, cyfrą 200 opatrzony został numer 3/2012, a nr 7/2020 był 300. wydaniem naszego miesięcznika.

Od 2019 roku wydawcą czasopisma jest Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS w Radomiu, którego prezesem, po śmierci Jana Raczyńskiego, od 2021 roku jest Michał Buława.

Przez lata swojego istnienia ŚWIAT KOLEI stworzył bogatą bibliotekę wartościowych opracowań, zgromadził i opublikował wiele cennych danych statystycznych, dokumentował nie tylko losy znikających serii taboru i upadających linii kolejowych ale również wszelkie przypadki nowoczesności na kolei.

TTS - Technika Transportu Szynowego

W czerwcu 1994 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Technika Transportu Szynowego. Przyjęta od samego początku formuła forum dla producentów, konstruktorów i eksploatatorów połączona została z ideą ujęcia w jednym czasopiśmie wszystkich rodzajów transportu szynowego od kolejowego do miejskiego. Formuła ta i zawartość miesięcznika ulegała z czasem ewolucji z czasopisma o zasadniczej tematyce technicznej do obecnej o szerokim spektrum fachowej informacji z różnych dziedzin m.in. z ekonomii, organizacji przewozów kolejowych i miejskich.

Technika Transportu Szynowego to miesięcznik skierowany do profesjonalistów w tej branży. Doświadczone grono autorów publikacji, recenzowanie artykułów i współpraca z czasopismami zagranicznymi umożliwia do-starczenie Czytelnikom kompetentnej informacji użytecznej w ich codziennej pracy.

Nasi Czytelnicy to przede wszystkim kadra inżynieryjno-techniczna i kierownicza w przedsiębiorstwach transportu kolejowego i miejskiego. Miesięcznik cieszy się także poczytnością wśród przedsiębiorstw producentów i dostawców usług dla transportu szynowego, pracowników uczelni, biur projektowych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Niemałą grupę Czytelników stanowią też studenci i uczniowie.