Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia

Regulacje dotyczące prawa odstąpienia od zawartej umowy znajdują się w Regulaminie (§4).

Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego (znajdującego się na stronie internetowej). Ewentualnie można skorzystać ze wzoru formularza.

Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Jednak jest przydatne w sytuacji woli przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem tradycyjnej poczty – do czego Konsument także jest uprawniony.

Nadto, wypełniony formularz można przesłać pod adres mailowy tts.redakcja@infotransport.pl . Natomiast zakupiony towar proszę odesłać zwrotnie – ze stosowną adnotacją, na adres: Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68/62, 26-600 Radom.

Reklamacja

Procedura związana ze złożeniem reklamacji znajduje się w Regulaminie (§5).

Zamawiający, jeśli uzna, że zakupiony towar posiada wady lub nie odpowiada treści zawartej umowy, ma prawo do złożenia reklamacji. W tym celu zgłoszenie złożenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego (znajdującego się na stronie internetowej). Ewentualnie można skorzystać ze wzoru formularza.

Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Jednak jest przydatne w sytuacji woli przesłania przez Konsumenta zgłoszenia złożenia reklamacji za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Nadto, wypełniony formularz można przesłać pod adres mailowy tts.redakcja@infotransport.pl . Natomiast reklamowany towar proszę odesłać zwrotnie – ze stosowną adnotacją, na adres: Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68/62, 26-600 Radom.

Wszelkie spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze nieodpłatnej mediacji. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.