Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych uzytkowników serwisu znajdującego się na domenie https://infotransport.pl jest
  Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68/62, 26-600 Radom, NIP: 7252045336, KRS: 0000389426.
  Dane kontaktowe: telefon 48 369 80 74 , mail tts.redakcja@infotransport.pl
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 3. Administratorem danych jest Instytut Naukowo - Wydawniczy "TTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy: https://infotransport.pl/kontakt/.
 4. Sprzedawca informuje, że dane Klienta, dokonującego płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, takie jak m.in. adres email, imię i nazwisko – zostaną udostępnione w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez system Przelewy24.
 5. Wejście na domenę strony internetowej, powoduje automatycznie zbierane danych jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika. Mogą być użyte do celów reklamowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, koniecznym jest konfiguracja przeglądarki internetowej.
 6. Osobom, którch dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest potrzebny na realizację Zamówienia. Po tym okresie dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 9. Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.